Vlastnictví motorového vozidlo je spojeno s mnoha povinnostmi. Majitel se musí starat o údržbu vozidla a hlídat servisní termíny včetně STK, platit pojištění a hradit veškeré provozní náklady. Těchto starostí se zbavíte, pokud budete mít auto v pronájmu. Na tuto formu provozování vozidla si i u nás lidé postupně zvykají a objevují výhody pronajmutí auta.

Co je to operativní leasing?

Je to dlouhodobý pronájem vozidla, které zůstává v majetku leasingové společnosti. Nájemce čili uživatel nemusí sjednávat povinné ručení ani havarijní pojištění, neboť to za něho učiní leasingová společnost. Oproti běžnému leasingu se operativní leasing liší v tom, že uživatel nemusí v pravidelných měsíčních splátkách platit všechny náklady spojené s provozem auta, ale může se rozhodnout, které z nich chce platit. Je tedy na svobodné vůli uživatele, jaký rozsah služeb bude od leasingové společnosti požadovat, a za které bude platit v pravidelných splátkách.

Varianty operativního leasingu

Operativní leasing nabízí pronájem vozu od 2.500 Kč měsíčně na předem dohodnutou dobu, po kterou bude uživatel platit měsíční fixní částku. Do té je zahrnuto povinné ručení a havarijní pojištění. Oblíbená je varianta full-servis, čili plný servis, ve které měsíční splátka zahrnuje servis a také může zahrnovat pneumatiky. Smlouva na operativní leasing, nebo jak se mezi lidmi říká na „operák“ nového vozu se sjednává na 24, 36 nebo 48 měsíců.

Další informace

Zpočátku byl operativní leasing určen pouze firmám a od roku 2014 se v nabídce leasingových společností začal objevovat tento produkt i pro soukromé osoby. Jednou z nejvýhodnějších cest, jak se zorientovat v nabídkách leasingových společností a internetových poskytovatelů leasingu jsou internetové srovnávače vozů na operativní leasing.

Jak na přepis vozidla

Od 1.1.2016 jsou vozidla převedena rovnou na nového majitele bez dříve nutného odhlašování. Tím se převod zjednodušil, pouze je třeba dodržet stanovenou lhůtu – 10 dnů na přepis na nového majitele. Pokud se kupující nemůže dostavit osobně na úřad, může od letošního roku poslat plnou moc. Plná moc k přepisu vozidla musí být úředně ověřená a musí být zaslána na příslušný obecní úřad s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště prodávajícího.