Mladí Evropané a automobilové nehody, to není nic co by se nepotkávalo, ba naopak. Mladí řidiči představují vysoce rizikovou skupinu a to zejména v letních měsících, kdy mají k řízení uvolněnější přístup.

Léto mladí lidé prožívají vášnivě, naplno a někdy bohužel i lehkomyslně, což se týká i řízení. Právě proto je pro ně létě rizikovou části roku, ve které tvoří nehody mladých až 21% všech dopravních nehod. Oproti tomu v jiných obdobích roku se jedná jen o 15%.

Evropská observatoř provedla výzkum, díky kterému zjistila, že nejčastější příčinou dopravních nehod mladých je především stres a nepozornost. K těmto dvoum faktorům se přidává také chybný odhad a někdy i požití omamných látek. Právě nepozornost je opravdu velkým rizikem, protože hned 68% dotázaných přiznalo, že během léta je jejich pozornost často snižována.

Ptáte se čím? Pokud se podíváme na další čísla, tak zjistíme, že 54% mladých řidičů rádo nechá své oko spočinout na přitažlivém chodci či chodkyni. To platí především při řidiče než pro řidičky. Dalších 36% dotázaných přiznalo, že někdy za volantem psali SMS, a 11% dokonce někdy sledovalo za volantem videa. Více jak polovina dotázaných také přiznalo, že má zkušenosti s překročením rychlosti. 16% dotázaných občas nepoužívá pás a 13% někdy řídilo pod vlivem alkoholu.

Všechna tato data vyplývají z výzkumu, který zpovídal 6500 respondentů z řad mladých lidí, kteří pocházejí z Velké Británie, Německa, Španělska, Francie a Itálie. Němci se nejčastěji přiznávali k překročení povolené rychlosti, Italové často za volantem volají, a Španělé při jízdě s přáteli více riskují.

Pokud i vy tedy patříte mezi mladé řidiče, prosíme vás, abyste při svém řízení dávali větší pozor a dbali především na řízení. Abyste se vy nestali součástí této poměrně smutné statistiky.