S novelou silničního zákona se nám představí zcela nová sada silničního značení, kterou se budeme muset naučit. Ta souvisí především s dopravou na dálnicích, ale i motorkáři budou muset předvést své dovednosti.
Ministerstvo dopravy si pro nás nachystalo novelu silničního zákona, která obsahuje dvě položky. Tou první je sada nového dopravního značení, které souvisí především s novou koncepcí dálničního systému v ČR. Dálniční síť by se měla formálně rozrůst o 450 km nových úseků. Dosavadní rychlostní silnice budou přeznačeny na dálnice a označení silnice pro motorová vozidla budou nově označovány ty silnice první třídy, které umožní řidiči jet rychlostí 110 km/h. 620_564a52649f221

Toto nové označení silniční a dálniční sítě by mělo přinést větší přehlednost a mělo by taktéž jít více na ruku dálničnímu systému Evropské Unie. Dálnice a rychlostní silnice v dnešní době navíc plní stejný účel a díky přenosu maximální povolené rychlosti 110 km/h a nové značení by mělo být pro řidiče, více komfortnější. Označení dálnice se pozmění a to tak, že modré pozadí bude nyní zelené, číslo dálnice bude červené a změní se také označení rychlostní silnic. Například pražský okruh se přejmenuje z R1 na D0.

Doposud není jasné, na jakých rychlostních silnicích bude možné jet maximální povolenou rychlostí 110 km v hodině. Ministerstvo dopravy sice již má některé úseky vytipované, jako například silnici z Pardubic do Hradce Králové, ovšem aby zde mohla být maximální možná rychlost navýšena, je nutné také souhlasu kraje, jakožto zřizovatele těchto komunikací.00_564a5251793c6

Druhá část novely se bude týkat začínajících motorkářů, kteří nyní budou skládat přísnější zkoušky v autoškole. Tato novinka začala platit již v listopadu tohoto roku a obsahují soubor úkonů, ve kterých se dbá především na jezdecké umění motorkáře. Ten splňuje úkoly na vyčleněném prostoru, bez instruktora za zády.