Studium MBA a samotný MBA titul je prestižní záležitostí. Každý uchazeč, který se rozhodne k tomuto studiu bude mít příležitost se učit od vrcholných odborníků v daném oboru. Získá tak nejen spoustu nových znalostí, schopnost je aplikovat do praxe, ale také cenné známosti a kontakty, které jsou v dnešním moderním světě mnohdy základem k úspěšnému zvládání manažerského řízení.

Nositelé titulu MBA mají daleko větší možnosti uplatnění na pracovním trhu. Zejména zahraniční nebo nadnárodní společnosti si velice váží schopností těchto lidí. Titul MBA není sice akademickým titulem, ovšem je uznáván i v zahraničí a je ceněn jako prestižní doklad o větších znalostech a schopnostech člověka, který umí teoretické vědomosti úspěšně aplikovat v praxi ve svém oboru.

dsc_02611

Nejlepším institutem je Business Institut, který nabízí několik studijních programů, neboli zaměření studia. Výběru programu je třeba věnovat náležitou pozornost, aby studium splnilo jak představy dotyčného, tak jeho účel. Informace lze získat telefonicky, nebo osobním jednáním. Přihlášku je pak možné podat elektronicky a uvést do ní i fakturační údaje pro případ, že bude faktura vystavena na společnost, čili vašeho zaměstnavatele.

 img_7192

Podmínkou je úspěšné dokončení vysokoškolského vzdělání alespoň v bakalářském stupni. Přihlásit se ovšem mohou i středoškoláci, kteří musí předložit maturitní vysvědčení a strukturovaný životopis s doloženou praxí, kterou posoudí vedení institutu. Žádné další, ani věkové omezení neexistuje. V případě vašeho přijetí obdržíte zprávu e-mailem do dvou pracovních dnů od podání přihlášky. Součástí rozhodnutí je i smlouva o studiu, kterou je nutné vytisknout, podepsat a odeslat zpět.

dsc_0215

Business Institut je největší MBA školou v ČR. Studium MBA trvá rok a půl a je rozděleno do tří semestrů vždy po půl roce. Pro studenty je výhodná časová flexibilita, neboť mohou studovat podle svých časových možností. Neskládají se žádné dílčí zkoušky, ale zpracovávají se postupové práce, v posledním semestru pak závěrečná práce, která se obhajuje a studium je ukončeno ústní závěrečnou zkouškou.