V nedávné době jsme byli svědky kolabování systému registrace vozidel. Kdo zažil nekonečné čekání, když chtěl přihlásit, odhlásit nebo převést své vozidlo na jiného majitele, má s tím určitě neblahé zkušenosti. Přitom se těmto potížím lze elegantně vyhnout a přenechat všechny povinné úkony někomu jinému.

Takovouto službu poskytuje centrumspz.cz, což je malá rodinná firma, zabývající se zprostředkováním služeb v oblasti registrace vozidel již od r. 2001. Jak fyzické tak právnické osoby včetně leasingových společností mohou ušetřit čas i starosti, neboť za ně firma vyřídí všechny úkony na základě plné moci. Konkrétně se to týká pojištění vozidel, přihlášení vozidla, odhlášení vozidla a převodu vozidel, uložení značek do depozitu, trvalé vyřazení z evidence, přihlášení dovezených vozů ze zahraničí, vývoz vozidel do zahraničí a další služby podle požadavku klientů a na všech úřadech po celé ČR.

Kdo si pořizoval nové auto, ví, kolik času a starostí zabere přihlášení vozidla. Na příslušný úřad si musíte vzít veškeré doklady, čekat ve frontě, vyplňovat do formuláře údaje, které pak úředník přenese do počítače. To vyžaduje se uvolnit ze zaměstnání nebo si vzít dovolenou. Podobné martyrium by vás čekalo v případě odhlášení vozidla. Aby vaše vozidlo mohlo být odhlášeno na nového vlastníka, vyžaduje úřad příslušné dokumenty spolu s žádostí o vyjmutí vozidla z evidence. Pak je třeba předat doklady novému majiteli, který si musí zajistit přihlášení vozidla již sám.

 Bez názvu

Tomu všemu se snadno vyhnete, svěříte-li odborníkům tyto úkony na základě plné moci. Zrovna tak za vás mohou vyřídit uložení značek do depozitu, nebo-li vyřazení vozidla z evidence vozidel. Můžete se tak dočasně zbavit povinnosti platit povinné ručení tim, že vozidlo odstavíte, sundáte značky a spolu s malým technickým průkazem je za vás firma uloží do depozitu včetně vyřízení potřebných formalit. Nemusíte chodit ani do pojišťovny, neboť na základě plné moci za vás firma zařídí i vypovězení pojistné smlouvy.

Pokud se rozhodnete znovu vozidlo používat, celou anabázi opět nemusíte absolvovat sami a pouze si namontujete zpět značky a můžete vyjet. V případě trvalého vyřazení vozidla, za vás rovněž firma vše vyřídí, včetně ekologické likvidace vozidla.

Další službou může být vyřízení formalit při přelakování na jinou barvu, přidání tažného zařízení, přestavba na LPG nebo jiné konstrukční změny, což se všechno musí nechat zapsat do technického průkazu. Ani o tyto formality se nemusíte starat, svěříte-li se do péče firmy CentrumSPZ.