Registrační značka na přání je velmi spornou záležitostí, která má své příznivce, ale i odpůrce. Pokud patříte mezi osoby, které po takovéto značce touží, musíte si ještě chvíli počkat. Prozatím minimálně do roku 2016, kdy by měl vstoupit v platnost zákon o možnosti nákupu značky na přání.

Se značkou na přání se můžeme potkat na vozidlech, u kterých je již na první pohled jasné, že majitel nemá do kapsy hluboko, popřípadě si dává opravdu velmi záležet na vzhledu celého vozu. A právě registrační značku považuje za doplněk, který bude vypovídat o jeho postavení či vášni.

Mnoho majitelů takovýchto značek tvrdí, že si standardně přidělovaný číselný kód zkrátka nejsou schopni zapamatovat, a proto jejich vozidlo zdobí značka s opakujícími se číslicemi či písmeny. Mnoho z nich však vidí v pořízení takovéto značky prestiž a obdiv od ostatních. Zároveň se může jednat o projev moci, vlivu. Všem je totiž jasné, že se takovéto značky neudělují jen tak každému.

Pokud i přes toto všechno toužíte mít takovouto značku a legální cestou, budete si muset počkat na rok 2016, kdy by měl hlasováním sněmovny zákon o možnosti pořízení takovéto značky. Ten se měl projednávat již tento rok, avšak celá záležitost byla posunuta o celý rok. Odloženo bylo také projednávání zákonu o povinném focení vozidel při státní technické kontrole.

Pokud by zákon o udělování značek byl přijat, znamenalo by to kompletní přeměnu systému vydávání státních poznávacích značek, který by se více přiblížil tomu německému. Znamenalo by to tedy, že by majitelem SPZ již nebylo ministerstvo dopravy, ale samotný majitel vozidla, který by si také hradil veškeré náklady na její výrobu. Ty nejsou vůbec malé. Zvažována je částka okolo 10 000 korun. Avšak za investované peníze by si mohl vybrat, co by mělo být na značku umístěno.