Svodidla jsou na silnicích poměrně důležitá, jelikož mohou výrazně přispět k bezpečnosti. Jsou lokality, kde jich je dostatek, stejně jako místa, kde nejsou. Zde si ale lze o jejich umístění požádat.

Kde si lze požádat o umístění svodidel?

Tato informace je jednou z nejdůležitějších. O umístění totiž rozhoduje primárně odbor dopravy městského úřadu. Jde o odbor, který vykonává státní správu právě ve věcech provozu na pozemních komunikacích. Právě toto je tedy ono místo, kde si lze o umístění svodidel požádat.

Pozor ale i na situace, kdy se řeší jenom přechodná úprava. V takovém případě je nutností si nejprve zjistit, kdo je vlastníkem dané komunikace. Pokud jde o dálnice, je to ministerstvo. U silnic prvních tříd to jsou kraje a u silnic druhých a třetích tříd, stejně jako všech ostatních to jsou obecní úřady s rozšířenou působností. V případě přechodné úpravy je tedy třeba žádost směřovat přímo sem.

Kdy si lze požádat?

V podstatě kdykoliv. Je to stejné jako při žádání o umístění či odstranění dopravního značení – tudíž Vy usoudíte, že by na daném místě měla svodidla být. Pokud jde o trvalejší úpravu, je možné si požádat kdykoliv. Pokud jenom o přechodnou, třeba v rámci různých prací, je vhodné si požádat s dostatečným předstihem. A to tak, aby daná svodidla byla na místě pochopitelně dříve, než dojde k samotným pracím. Samozřejmostí je pochopitelně i to, že se v tomto ohledu může o umístění svodidel požádat naprosto každý.

Žádost jenom písemně

Rozhodně nelze jenom přijít, říci svůj požadavek a čekat. Pokud jde o umístění svodidel na pozemní komunikaci, je nezbytností požádat si na konkrétním místě písemnou formou. Základem je jak důvod, pro který požadujete umístění, tak i konkrétní popis místa. Čím detailnější vše bude, tím samozřejmě lépe. Umístění se následně realizuje podle přiložené projektové dokumentace, bez které v dnešní době není možné svodidla na vozovku nechat umístit.