Právě při řízení motorových vozidel vzniká nejvíce pracovních úrazů. I to je důvod, proč legislativa zaměstnavatelům nařizuje pravidelně školit zaměstnance, kteří v pracovní době využívají ke svému výkonu práce motorová vozidla. Není však řidič jako řidič a různé jsou i druhy školení řidičů.

Zaměstnavatelé mají legislativní povinnost zajistit ve firmě školení pro řidiče. Jde o školení řidičů referentů a o školení řidičů z povolání. Jaký je mezi nimi rozdíl? Školení řidičů referentů je určeno zaměstnancům, kteří v rámci výkonu svých pracovních povinností řídí na pracovních cestách firemní automobil, nebo se svolením zaměstnavatele soukromé vozidlo. Řízení automobilu však není jejich hlavní pracovní náplní. Druhým typem je školení řidičů z povolání. V tomto případě jde o školení zaměstnanců, kteří mají řízení vozidla přímo ve své pracovní náplni, obvykle jako hlavní pracovní činnost.

Vyškolte své zaměstnance online

Moderní doba přinesla velké změny i v oblasti vzdělávání a školení zaměstnanců. Dříve bylo složité zorganizovat povinná školení řidičů pro nové zaměstnance, uhlídat školení při legislativních změnách či nepromeškat opakované termíny školení. Zaměstnance bylo navíc nutné někam posílat, nebo zajišťovat školení v rámci firmy. Moderní e-learning vše změnil. Školení vlastně přijde za zaměstnanci k jakékoliv technice, u které je možné školení na dálku absolvovat.

Vyškolte své zaměstnance-řidiče online

Firma PREVENT nabízí platformu pro online školení INSTRUCTOR. Jde o jedničku v oblasti firemních školení u nás. PREVENT již pomohl více než 5000 firem se školením zaměstnanců a vyškolil přes 750 000 uživatelů v rámci zhruba 8 milionů absolvovaných kurzů a školení. Jedním z nejoblíbenějších a nejvyužívanějších školení je právě školení řidičů. Podobně jako další kurzy jde o certifikované školení, které pomůže zaměstnavatelům dostát své povinnosti a proškolit řidiče. Současně je to ale též způsob, jak snížit množství pracovních úrazů ve firmě.

Moderní online kurzy jsou oblíbené u zaměstnanců i zaměstnavatelů

Zaměstnanci, v tomto případě řidiči, si formu online školení oblíbili. Kurzy jsou praktické, s využitím 3D výkladu a multimédií. Nabízí poutavou formu výuky i seznámení s aktuální legislativou. Každý kurz má k dispozici lektorskou podporu v režimu 24/7. To umožňuje zaměstnancům školit se v libovolnou dobu, podle jejich aktuální potřeby.

Online školení nabízí výhody i zaměstnavatelům. Forma školení je výrazně levnější než v případě živých kurzů. Firma si plní zákonné povinnosti snadněji a levněji. Systém dokonce umí uhlídat i nutnost opakovaných proškolení konkrétních řidičů. Díky tomu se nestane, že zaměstnavatel tyto termíny promešká. Rovněž je ze školení výstup i s vydaným certifikátem o absolvování školení.