Smutné statistiky z automobilových nehod nám dokazují, že lidé na silnicích stále umírají. Na vině je často nepozornost, mobil a tak špatný zrak. I ten se podílí na smrtelných dopravních nehodách a mnohdy se kvalita řízení se špatným zrakem přibližuje kvalitě řízení po požití alkoholu či drogy.

Podle statistik má nekompenzované problémy se zrakem každý pátý řidič v naší republice. Navíc 6% z těchto řidičů trpí tak závažnou vadou zraku, že by za volant neměli vůbec usedat. Jejich přítomnost v silničním provozu je vysoce riziková jak pro ně samotné, tak pro jejich okolí.

Jen v minulém roce zemřelo z důvodu špatného zraku na našich silnicích 114 řidičů a to jen kvůli svému špatnému zraku. Celkově to představuje 14% ze všech usmrcených na našich silnicích během minulého roku a to je skutečně vysoké číslo. Martin Farář z Besipu k tomu dodává: „Zjišťujeme, že na českých silnicích jsou řidiči, kteří špatně vidí. Řidič bez oční korekce je schopen rozeznat chodce na 200 metrů, ale u řidičů s problémy s viděním či očními vadami se vzdálenost může snižovat až na 50 metrů,“

Mezi nejčastější komplikace patří krátkozrakost, dalekozrakost a také astigmatismus, tedy zhoršené zaostřování světla během tmy. Odborníci se shodují na tom, že zhoršená schopnost vidění, která musí být za volantem kompenzována je ta pod 70%. Lidé se zrakem horším jak 50% by za volant neměli usedat vůbec!

V naší republice jsou povinné pouze dvě prohlídky očí řidičů a to ve chvíli, kdy si chceme udělat řidičský průkaz, a pak v momentě, kdy dosáhneme 65 let. To je ovšem velmi málo a proto vám doporučujeme chodit na preventivní prohlídky alespoň jednou za 5 let. Chráníte tím nejen sebe, ale i všechny ostatní, kdo jsou ten den na silnicích.

Tip: Podívejte se na náš magazín o základních školách.