Ještě do nedávna všichni motoristé, kteří vyjížděli za hranice ČR, zejména směrem na západ, záviděli tamějším uživatelům silnic kvalitní a srozumitelné dopravní značení. Tato situace však doznala i u nás podstatných změn, zejména díky brněnské firmě Signex, která se specializuje na silniční dopravní značení.

Do jejich činnosti patří jak svislé dopravní značky, tak i vodorovné dopravní značení. V případě nejrůznějších potřeb, i dočasných řešení, jakými jsou opravy komunikací či různá dopravní omezení, dočasné uzavírky, zabezpečení kulturních či sportovních akcí, provádí firma montáž dočasného a přechodného dopravního značení podle zadání a schválené dokumentace. V praxi to znamená, že firma Signex se specializuje jak na prodej, tak na pronájem nejrůznějšího dopravního značení.

1

Firma má bohaté zkušenosti s dopravním značením, takže pořadatelé nejrůznějších akcí, zrovna tak stavební firmy, které potřebují označit vjezdy a výjezdy na stavbu, označit výkopy či stavbu inženýrských sítí, výkopů a oprav potrubí a další subjekty, mohou mít naprostou jistotu správně vytvořeného dopravního značení, které bude v souladu s dopravními předpisy i požadavky zadavatele. Města a obce tuto službu hojně využívají také při pořádání městských slavností či podobných akcí, při kterých se předpokládá zvýšený dopravní ruch a velký počet účastníků.

2

Mezi další služby patří rovněž instalace trvalého dopravního značení vyhrazených parkovišť, parkovacích garáží či přechodů pro chodce. Na objednávku firma dodá vodorovné i svislé dopravní značky a další potřebná zařízení. Vedle značek firma zajišťuje také montáž různých zpomalovacích retardérů, plastových vodících desek, majáků a plastových ukazatelů směru.

5

Veškeré služby nabízí firma Signex zejména v Brně a jeho okolí, vždy na základě vyjádření Policie ČR, souhlasu ŘSD nebo požadavků Magistrátu města Brna a dopravního odboru Jihomoravského kraje.