Se silničními váhami se můžete setkat nejen na silnicích, kde slouží převážně ke kontrole hmotnosti nákladních automobilů, zda nepřekračují předepsanou váhu. Silniční váhy se uplatňují i v průmyslu, zemědělství či stavebnictví.

Výrobou, prodejem, servisem a opravami silničních vah se již více než 25 let zabývá společnost VÁHY – JAS, s.r.o. se sídlem ve Svitavách, která byla založena již v roce 1990 specialisty v tomto odvětví, kteří využili svých bohatých a letitých zkušeností. Dnes se firma zaměřuje především na průmyslové vážení a vyrábí automobilové silniční váhy o délce v rozmezí 4 až 18 metrů a s váživostí až do 60 tun.

8

Každá silniční váha opouštějící brány tohoto výrobce je opatřena schválenou samolepkou, která potvrzuje provedení zákonem nařízených zkoušek. Silniční váhy jsou určeny k vážení automobilů, kamionů a nákladních vozidel a ke zjišťování, jak jsou zatíženy jejich nápravy. K těmto úkonům se používají různé typy vah, které se dělí na mostové, automobilové nebo silniční váhy. Dalším kritériem je způsob zabudování a používání, takže dělíme váhy na zabudované do země nebo nájezdové, které jsou nad úrovní terénu. Vedle pevně zabudovaných vah jsou i silniční váhy mobilní. Silniční váhy však nejsou jediným produktem společnosti VÁHY – JAS. K jejím výrobkům dále patří také váhy podlahové, jeřábové, můstkové, paletové, počítací a visuté jateční váhy.

28

Silniční váha, která se také označuje jako automobilová mostní váha, patří mezi hlavní produkty společnosti. Vyrábí se v několika variantách a její váživost se pohybuje od 30 až do 60 tun. Většina těchto vah je mobilního charakteru, takže nevyžadují žádný stavební základ a mohou se přemísťovat podle potřeby na jiná místa. Délka těchto silničních vah se pohybuje od 4 do 18 metrů, ovšem rozměry může firma VÁHY – JAS přizpůsobit požadavkům zákazníka.

127

Kromě výroby, prodeje a servisu silničních vah se společnost VÁHY -JAS zabývá také opravami a servisem, kalibrací a cejchováním všech druhů elektronických a mechanických vah průmyslových, obchodních, mostních a jeřábových vah.