Každá domácnost nebo firma potřebuje občas dopravit nějaký materiál nebo naopak odvézt například stavební suť či různé nepotřebné předměty, kterých se chce zbavit v rámci úklidu nebo vyklízení domu, sklepu, dvoru a jiných prostor.

K těmto účelům slouží firma Cetkovský, jejíž hlavní náplní je kontejnerová doprava Vyškov. Kromě Vyškova však operuje i v Prostějově a na dalších místech severomoravského regionu. Služeb firmy Cetkovský mohou využívat jak stálí obyvatelé, tak chalupáři i firmy, které sídlí v okolí Plumlova, Tovačova, Kralic na Hané, Určic, Lutína, Olšan u Prostějova, Brodku u Konice, Ptení, Protivanova, Pustiměře, Ivanovic na Hané, Němčic a dalších obcí. Ve všech těchto obcích a dalších přilehlých lokalitách zajišťuje firma jak kontejnerovou dopravu, tak odvoz sutě, dovoz stavebního materiálu jako je písek, štěrk nebo dokonce míchaný beton.

07

Odvoz sutě Prostějov

Nejen v tomto města, ale i v jeho okolí je odvoz sutě prováděn s ohledem na životní prostředí. Proto jsou používány převážně velkoobjemové kontejnery, které po jejich naplnění firma odveze a odpad ekologicky zlikviduje. Některé typy kontejnerů jsou valníkové, uzamykatelné nebo zaplachtované, aby se při odvozu sutě neprášilo, nepadal žádný odpad přes okraje kontejneru či jinak neznečišťovala vozovka a okolí přepravní trasy.

15

Firma Cetkovský zajišťuje kontejnerovou dopravu a odvoz sutě tak, že si zájemce může kontejner buď pronajmout, nebo si objednat jeho přistavení na jakékoliv místo. Pokud dokáže kontejner naplnit za dva dny, má jeho odvoz zcela zdarma. Kromě odvozu a likvidace sutě a odpadu se jedná o prodej a dovoz písků, štěrků, dřeva a jiného stavebního materiálu, ale také zhotovení základové desky domu a výkopové práce.

Další služby

Firma Cetkovský ovšem nedisponuje pouze kontejnery na odvoz sutě a jiného materiálu. Nabízí rovněž kontejnery uzpůsobené k přepravě nejrůznější mechanizace, jako jsou stavební a zemní stroje, auta, autovraky nebo paletizované zboží. Problémem není ani přeprava nebezpečného odpadu v režimu ADR. Stavebníci mohou využít pronájmu stavební buňky na svém staveništi po celou dobu výstavby.