Velké autoservisy si budují i vlastní autolakovny. Vzhledem k prudkému nárůstu počtu motorových vozidel je to téměř nezbytností. Ovšem autolakovny vznikají i nezávisle na servisech a opravnách. Mohou zajišťovat zakázky nejen autoservisů, ale i dalších zájemců z řad drobných podnikatelů i velkých průmyslových provozoven.

Aby mohly poskytovat služby na nejvyšší úrovni, potřebují také perfektní vybavení lakoven. Pro tyto účely slouží společnost Naver, která dodává technologická zařízení určená pro lakování automobilů a jejich jednotlivých dílů, ale i strojů, nástrojů a řady dalších výrobků a předmětů.

conquer

Hlavní součástí autolakoven je stříkací kabina a odsávací box. Společnost Naver ovšem dodává i další technologie související s povrchovou úpravou materiálů. Kromě lakování s využitím nejrůznějších nátěrových hmot se zaměřuje i na základní úpravu povrchů, která je nezbytná ještě před samotným nátěrem či nástřikem.

conquer-poly_0

Znamená to operace, jako je odmašťování, broušení, kytování a další činnosti, které je nutno aplikovat, aby konečná podoba povrchu měla kvalitní základ a dokonalou kvalitu. Správné provedení těchto postupů rozhoduje o kvalitě a životnosti laku na automobilech, ale i na strojích a jiných výrobcích. Bez kvalitního odmaštění a broušení nejen kovových materiálů by lak na povrchu příliš nedržel a neměl by ani dokonalý vzhled.

prestige1

Firma Naver je mladou a dynamicky se rozvíjející společností, ale má již dostatek zkušeností, které jí umožňují neustálou průběžnou inovaci technologických zařízení, aby maximálně vyhovovala současným moderním trendům i přísným ekologickým normám. Působí v tomto oboru již více než 20 let a dnes je špičkou v oblasti povrchových úprav a zejména autolakoven. To však není jediná oblast, pro kterou firma dodává vybavení. Lakovací kabina, odsávací boxy a další technologie od společnosti Naver se uplatňují i ve strojírenských provozech, v nábytkářském a dřevozpracujícím průmyslu a dalších oblastech, kde se provádí povrchové úpravy materiálů.