Také jste často na cestách a v mnohých případech vídáte značky upozorňující na nebezpečný úsek? Nyní si můžete všechny nebezpečné úseky a silnice smrti prohlédnout na zcela nové mapě. Tuto mapu zveřejnila společnost AF-Cityplan, která se zabývá silničním inženýrstvím. Spolupracoval na ní však i Ústřední Automotoklub České republiky. Z ní je tak jasně patrné, že těmi nejrizikovějšími silnicemi disponuje Středočeský kraj. Dalšími v pořadí je Olomoucko a také severní Čechy. V mapě však rozhodně nejsou zaneseny všechny silniční tahy, jelikož byly mapovány pouze silnice první třídy a také dálnice.

Samotná mapa poté jednotlivé úseky označuje různými barvami, především podle míry nebezpečnosti – tedy s ohledem na to, jak vážná zranění se v úseku vyskytla. Ty nejhorší jsou označeny černě a celkem čítají 390 kilometrů. Zelenou barvou jsou poté označeny ta nejbezpečnější místa, a ve většině případů se jedná právě o dálnice, a to včetně mnohými kritizované spojnice Prahy a Brna, tedy dálnice D1. V celém průzkumu byly poté zohledňovány informace z posledních tří let, aby byla zaručena hlavně vysoká objektivita získaných dat. Tak se sami podívejte, na jak rizikové silnici vlastně jezdíte.

Mapa smrti