Zatímco se hybridní vozy stále častěji objevují v nabídkách většiny výrobců, tak stále mnoho nezasvěcených uživatelů ani netuší, v čem jsou takové vozy výjimečné a unikají jim základní pojmy, které pro ně mohou mít velký význam.

Nafta a benzín už dávno nejsou jediným pohonem, který hraje u řidičů prim. Ačkoliv je například LPG na scéně velmi dlouho, teprve nyní se objevuje na scéně stále častěji a to i díky konkurenčnímu CNG. Evropské automobilky se již hrdě pyšní celou řadou hybridů, u kterých je již od jejich “narození“ zaručena nízká spotřeba. Ostatní však mohou snadno zainvestovat do přestavby vozu. Pokud tápete, jaký efekt má přestavba na LPG či CNG, tak si tyto dva výrazy osvětlíme.

LPG

Liquid petroleum gas, česky kapalný ropný plyn, je v podstatě vedlejším produktem při těžbě a zpracování ropy. Při jeho spalování produkuje motor emise výrazně nižší, než při spotřebovávání benzínu nebo nafty. Výhodou LPG je široká síť čerpacích stanic a úspora, která se pohybuje na hranici o 40% nižší oproti benzínu. Dalšími výhodami je rovněž nepříliš nákladná přestavba motoru, neboť cena se pohybuje mezi 20-30 tisíci Kč podle typu motoru. Vložená investice se v případě denního provozu brzy zaplatí. Nádrž se může umístit do prostoru rezervy bez omezení zavazadlového prostoru a původní nádrž může zůstat zachována.

LPG

K nevýhodám LPG patří zatím proměnlivá kvalita plynu, vyšší spotřeba oproti benzínu a skutečnost, že LPG není možno produkovat jako obnovitelný zdroj.

CNG

Compressed natural gas, česky stlačený zemní plyn, nebo biometan je zemní plyn nebo biometan vyrobený z obnovitelných zdrojů či odpadů. Je stlačován zpravidla na minimálně 200 bar. Oproti LPG je v nádržích automobilů v plynném skupenství lehčí než vzduch, takže při případném úniku dojde k samovolnému odvětrání, což u LPG není možné (je těžší než vzduch), a proto je pro auta s palivem LPG zákaz vjezdu do podzemních garáží.

CNG

Výraznou výhodou CNG oproti LPG, ale i benzínu a naftě je skutečnost, že při jeho spalování jsou produkované emise daleko nižší. CNG má stálou kvalitu a ekvivalent oktanového čísla 130 má příznivý vliv na tichý chod motoru a úsporu kolem 50% oproti benzínu a naftě.

CNG je palivem budoucnosti, neboť se může vyrábět z odpadů produkovaných čističkami odpadních vod, skládkami, z kejdy, nebo z kukuřice případně i z trávy. Nevýhodou je zatím menší síť čerpacích stanic a poměrně nákladná přestavba pohybující se kolem 40 tisíc Kč.