Veřejná prostranství a objekty, ve kterých se pohybují jak vozidla, tak lidé, je potřeba určitým způsobem upravit. Zejména se jedná o to, aby se vozidla pohybovala tam, kde mají. To vám umožní různé systémy, které se hojně instalují třeba na soukromých pozemcích firem, kde mají přístup třeba zákazníci. Vlastníte-li nějaké takové prostory, kde chcete regulovat a mít pod kontrolou provoz vozidel, instalaci těchto systémů vám mohou zajistit specializované firmy. Ty ručí za dodržení všech standardů nutných k instalaci.

Ideální řešení pro soukromé objekty

Právě standardy, na které dohlíží ministerstvo dopravy dle platných zákonů, jsou nutnou podmínkou, aby takový systém mohl být instalován. Využití specializované firmy vám zajistí provedení všech prací tak, jak provedeny být mají. V soukromých objektech se velmi často využívají třeba parkovací zábrany.

Existuje hned několik využívaných typů. Jedná se především o typ sloupek, motýlek nebo typ ve tvaru U. Ten dále rozlišujeme na typy u 60 a 80 podle jejich velikosti. Jejich využití je široké, zejména pak k:

  • Zarezervování parkovacího místa
  • Zabránění průjezdu automobilu

Parkovací zábrana obsahuje mechanický zámek, který umožní manipulaci se zábranou a její bezpečné zajištění. Každá ze zábran je opatřena reflexní fólii, díky čemuž se nestane, že by ji řidiči přehlédli. Instalace se provádí pomocí kotevních šroubů, případně pomocí montáže do patky.

Vynucení snížení rychlosti vozidel

Někdy můžete nainstalovat dopravní značku, ale nebude vám to moc platné. Proto se v mnoha případech, zejména na kritických místech, vyplatí využít zpomalovací retardéry. Díky vzniku terénní nerovnosti, tak musí každé vozidlo zpomalit.

Zde existují dva základní typy zpomalovacích prahů, typ CZ a typ SES. Odborná firma vám doporučí, který zvolit. Každý má trochu jiný stupeň odolnosti a je určen pro jiné rychlosti.