Elektrický automobil je v dnešní době vnímán především jako stroj s klasickými elektrickými akumulátory. Avšak palivové články se prozatím jeví jako daleko výkonnější alternativa. Problém je však v používaném vodíku, který je poměrně nebezpečný. Tento a mnoho dalších problémů však řeší nový článek NanoFlowcell.

Tato společnost by totiž mohla přinést velmi výrazný zlom v oblasti elektrické dopravy. Přináší totiž Flow Baterii, která přestavuje mix klasického akumulátoru spolu s palivovým článkem. Její jméno je Redox Flow baterie a poprvé se objevila již v 70. letech minulého století. To ovšem byla využívání pouze společností NASA. Od té doby se pracuje na jejím zlepšení.

NanoFlowcell nyní přináší revoluční konstrukční řešení, které používá na místo jedné nádrže s elektrolytem hned dvě nádrže, kterou naplněny metalickými kovy v likvidní formě vodného roztoku. Redukční i oxidační proces probíhá v obou nádržích současně a chemická reakce vytváří elektřinu. Vybitý elektrolyt je neustále nahrazován novým, který je uložen přímo v nádržích.

Tento typ baterie je revoluční také v tom, že přináší stejný výkon, ovšem jeho životnost je daleko vyšší. U klasické olověné baterie dochází k poměrně velkému růstu velikosti v momentě, kdy chce dramaticky navýšit její kapacitu. Ovšem u tohoto druhu baterie tento problém nehrozí. Navíc zde nenajdeme ani kapku nestabilního vodíku.

Společnost NanoFlowcell vidí výhodu baterie také v tankování. Již při premiéře baterie na ní bych automobil schopen ujet 600 kilometrů, ovšem dnes se tato hodnota více jak zdvojnásobila na 1 400 kilometrů dojezdu.

Je tu však ještě jeden problém, kterým je samotná infrastruktura. Čerpací stanice na bi-ION, který představuje pohonnou hmotu této baterie, je velice málo, protože momentálně má velmi malé využití. Dále je zde také problematická cena vanadu na trhu.