Stali jste se obětí dopravní nehody a řešíte její odškodnění? Odškodnění bolesti po dopravní nehodě symbolizuje základní náhradu nemajetkové újmy, která vám může být poskytována. Víte, jakým způsobem je možné tuto náhradu navýšit? 

Z čeho se při výpočtu vychází?

Při mimosoudním odškodnění bolesti po dopravní nehodě vychází pojišťovny z výpočtového mechanismu, který je stanoven Metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Ta přitom vychází z jednotlivých položek újmy na zdraví, kterým přiděluje různě vysoké bodové hodnoty. 

Aby bylo možné stanovit výši odškodnění bolesti, je nutné tento výsledný bodový součet vynásobit částkou, která odpovídá hodnotě jednoho bodu

Příklad z praxe

Pro lepší srozumitelnost si můžeme celou problematiku vysvětlit na jednoduchém příkladu. Představte si, že poškozený dopravní nehodou utrpí těžký otřes mozku. Ten je podle výše zmíněné Metodiky oceněn 60 body. Jeden bod bolesti má po zranění v roce 2019 hodnotu 318,85 Kč. Výslednou výši základního odškodnění bolesti poté získáme vynásobením těchto dvou hodnot, což činí 19 131 Kč. 

Je možné základní bodové hodnocení navýšit?

Ano. V Metodice Nejvyššího soudu jsou vymezeny předpoklady pro navýšení základního hodnocení vytrpěné bolesti. Posuzující lékař může výši náhrady upravit v závislosti na komplikovanosti léčby. A to vzhledem k položkám, kterých se daná komplikace týká, jestliže základní bodové hodnocení dostatečně nevystihuje závažnost újmy na zdraví. 

Rozlišují se 4 stupně komplikací

Komplikace se rozdělují do následujících čtyřech stupňů, přičemž jsou jim přiřazeny různá procentní zvýšení náhrady:

  • Lehká komplikace (do 5 %): Jedná se o komplikaci, která vyžaduje krátkodobou léčbu a zároveň neprodlouží léčbu pro základní diagnózu. Také platí, že nemá prokazatelný vliv na celkový stav (například infekce rány).
  • Středně závažná komplikace (do 10 %): Jde o komplikaci, která vyžaduje dlouhodobou léčbu nebo další operaci. Může prodloužit léčbu, nebo vyžadovat další operace (například hluboká infekce rány).
  • Závažná komplikace (do 15 %): Jedná se o komplikaci, která ve své akutní fázi prudce zhorší zdravotní stav a vyžaduje intenzivní léčbu (například pneumonie). 
  • Těžká komplikace (do 20 %): Komplikace, která může přechodně ohrožovat život pacienta (například selhání orgánů). 

Více informací z oblasti odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.