Mluví-li se o paletách, většinou si představíme skladovací prostory s paletami plnými nejrůznějšího zboží a materiálu. Ovšem paletizace se dnes prosazuje i v přímé výrobě. Konvenční i automatické výrobní linky se zefektivňují instalací paletizačních a depaletizačních systémů, které umožňují vyšší produktivitu, automatizaci a urychlení výrobních postupů.

Flexibilita paletizačních zařízení skýtá možnost paletizace všech druhů a velikostí zboží. Výrobci těchto systémů vycházejí vstříc požadavkům z nejrůznějších oborů a nabízejí automatické paletizační systémy s multi-line nebo single-line paletizátory, nebo kombinaci těchto dvou typů. Lze je využívat u výrobních linek ať již jako konvenčních, nebo robotických.

Moderní systémy pro každou společnost

Paletizační systémy lze přizpůsobit každému oboru a nejrůznějším podmínkám, včetně náročných klimatických prostředí s extrémními teplotami. Pro každé odvětí jsou vyvíjena specifická řešení, která by odpovídala daným potřebám a nárokům. Zároveň je snahou výrobců paletizačních systémů najít i pro složité podmínky ta nejjednodušší a nejefektivnější řešení.

Paletizace není přímou součástí výroby, ale souvisí spíše s logistikou. Systém funguje tak, že hotové výrobky se automaticky přemísťují na určité místo a jakmile se nashromáždí určitý počet produktů potřebný pro naplnění palety, systém je sám dopraví na paletizátor. Celý proces se obejde bez zásahu lidské ruky zcela automaticky.

Podle charakteru výroby a potřeb odběratele zboží jde nastavit spousta parametrů týkajících se typu palety, proložek, ovinutí do fólie atd.

Na podobných principech funguje i depaletizace. Automatických depaletizačních systémů se používá při manipulaci s lahvemi nebo plechovkami. Zařízení jsou koncipována tak, aby zvládala vysoké výkony s potřebnou šetrností. Svírací hlava shrnuje celé vrstvy obalů s palety na přenášecí stůl se svislým přesunem a zvládne až 150 vrstev, což představuje u linky s lahvemi až 25 tisíc lahví za hodinu.