Možná jste si dosud nemysleli, že se můžete dostat k nutnosti realizace dopravního značení. Většinou takové dopravní značení zajišťují správci komunikací. V některých případech však vy sami můžete být majitelem komunikace, což může být třeba příjezdová cesta nebo parkoviště a podobně. Dopravní značení zajišťují certifikované firmy, což je základní předpoklad pro realizaci dopravního značení v souladu s platnými právními předpisy.

Nejprve si vyberte vhodnou firmu

Jako to první, co byste měli udělat, je výběr spolehlivé firmy. Taková firma by měla být nejen držitelem certifikace, což je podmínka, ale také by měla mít již dlouhodobé zkušenosti a zároveň dobré reference. Tyto faktory splňuje například dopravní značení od AZznačky. Pokud si vyberete takovou firmu, máte jistotu, že dopravní značení bude splňovat veškeré zákonné podmínky a bude provedeno kvalitně.

Firma vám nabídne řešení na klíč

Samozřejmostí je v dnešní době v tomto oboru zajištění kompletní zakázky na klíč. To znamená, že firma vypracuje projekt, provede jeho nacenění a také vám zajistí vlastní realizaci projektu. Je to nejjednodušší pro zákazníka, protože se nemusíte o nic starat.

Vyberte si, co potřebujete

Součástí vypracování projektu je samozřejmě zohlednění veškerých požadavků klienta. Mezi ty patří také to, abyste si vybrali dopravní značení, které potřebujete. Existují různé typy dopravního značení, přičemž se jedná o:

  • Svislé dopravní značení
  • Vodorovné dopravní značení
  • Pronájem dopravních značek

Firma vypracuje projekt podle vašich potřeb. U svislého dopravního značení hovoříme samozřejmě o běžných dopravních značkách okolo silnice. V případě vodorovného dopravního značení se potom jedná o značky přímo na samotné vozovce, které jsou nanášeny speciálními barvami odolnými proti povětrnostním vlivům. Dopravní značku si můžete také pronajmout, pokud má být značení dočasné.