Už příští rok budou mít automobily do této nejznámější komunikace v Londýně přístup zakázán. Takový je alespoň záměr londýnského starosty Sadiqa Khana, informovala o tom BBC.

Záměr vyhotovit pěší zónu dlouhou 800 metrů, která by vedla od stanice metra Oxford Cirsucus po křižovatku s Orchard Street. Zákaz vjezdu se navíc bude týkat i cyklistů.

Oxford street je jednou z nejrušnějších ulic světa a denně po ní projde hned čtyři miliony lidí. V rámci boje se znečištěním ovzduší starosta Khan již v loni oznámil že chce ulici změnit v pěší zónu a to do roku 2020. Teď chce však změny urychlit a chce je dát dohromady s novou železniční tratí Crossrail, která povede pod centrem Londýna.

Veškerý provoz ve směru od východu města na jeho západ tak bude podle plánu na Oxford Street zrušen, zůstat by mohl pouze na některých ulicích, které ji křižují. Dalším návrhem je také srovnání úrovně chodníků a silnice pro snadnější pohyb osob a tyto změny ještě doplnit instalací nejrůznějších uměleckých děl. Uzavřením velmi významné londýnské tepny chce město kompenzovat zřízením nových stanovišť pro vozy taxi v blízkosti Oxford Street a také vybudováním nových cyklotras v paralelně se táhnoucích ulicích.

„Oxford Street je známá po celém světě, každoročně ji navštíví miliony lidí a za trochu déle než rok by se ikonický úsek na západ od Oxford Circusu mohl proměnit v pěší bulvár bez provozu,“. „Společně s příchodem Elizabeth Line (název tratě Crossrail) dozná oblast kolem Oxford Street opravdu velkých změn,“ řekl Khan.

O finální podobě tohoto návrhu bude město jednat 17. prosince tohoto roku. Tak tedy uvidíme.