Při vykonávání pracovních povinností někdy může dojít k pracovnímu úrazu. Pokud poškozený utrpí trvalý zdravotní následek, má nárok na jeho řádné odškodnění. Podle čeho se postupuje? 

Čím se toto odškodnění řídí

Odškodnění trvalých zdravotních následků z titulu pracovních úrazů se řídí zejména nařízením vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. 

Co je ztížení společenského uplatnění

Ztížení společenského uplatnění symbolizuje trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem, jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů. Přičemž ty omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě, a to především při uspokojování nejrůznějších životních, vzdělávacích, pracovních a sociálních potřeb. 

Kdy jej lze bodově ohodnotit?

Platí, že bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění se provádí zpravidla až rok poté, kdy došlo k poškození zdraví pracovním úrazem. Přičemž musí být zjevné, že nedojde ke zlepšení či stabilizaci zdravotního stavu. 

Jak se toto odškodnění počítá? 

Pro stanovení výše odškodnění ztížení společenského uplatnění je potřeba jej bodově ohodnotit. Počty bodů pro jednotlivé trvalé následky jsou přitom uvedeny v příloze č. 3 nařízení vlády. Pro výpočet odškodnění společenského uplatnění se poté součet bodů vynásobí hodnotou pro jeden bod.

Pokud tedy například utrpíte ztrátu ruky v zápěstí u dominantní ruky, je tento trvalý následek pracovního úrazu ohodnocen 2 400 body. Jelikož jeden bod má hodnotu 250 Kč, máte následně nárok na odškodnění ve výši 600 000 Kč. Výpočet bodového hodnocení přitom obvykle provádí ošetřující lékař poškozeného zaměstnance. Přesný výpočet však doporučujeme přenechat specializovanému znalci. 

Více informací ze světa odškodnění pracovních úrazů najdete na www.odskodnenizapracovniuraz.cz.