Na řadě parkovišť i v ulicích našich měst a obcí jsou k vidění vraky automobilů, které jednak hyzdí tato místa, a jednak překážejí v úklidu a zbytečně zabírají místa vhodná k zaparkování jiným motoristům. Pokud se nechcete zařadit k nezodpovědným majitelům vysloužilého auta, využijte skvělou službu, kterou je ekologická likvidace vozidel zdarma.

Nejlepší příležitost mají zejména majitelé autovraků v Olomouci a jejím okolí. Autovrakoviště a pneuservis Morava zde působí již od roku 1996 a jejím krédem je profesionalita, kvalita a čistota. Její hlavní činností je ekologická likvidace vozidel zdarma. Nezáleží na značce či typu vozidla a díky spolupráci s firmou CALLPARS System je autorizovaným vrakovištěm a likvidátorem všech značek automobilů, se kterými se na našich vozovkách můžete setkat.

gal_vrak_09

Vrakování vozidel na autovrakovišti Morava je stejně jako jejich likvidace zcela zdarma. Vlastní likvidace vraků probíhá ekologickou cestou, může jí provádět pouze firma vlastnící autorizaci k této činnosti. Pro majitele vysloužilého vozidla to znamená velkou pomoc, která se rozhodně vyplatí. Především se vyhne případné pokutě, která může při odstavení vozidla v přírodě dosáhnout až 20 tisíc Kč.

gal_pneu_12

Někteří majitelé tak mnohdy činí z nevědomosti, nebo nechuti zjistit, jak postupovat a z pohodlnosti nechají svého vysloužilce stát třeba na zahradě. Přitom je autovrakoviště zdarma stejně jako samotná likvidace. Důležité je, že ekologickou likvidací autovraku se šetří životní prostředí. Tato činnost se řídí platným zákonem o odpadech, podle kterého patří automobily do kategorie nebezpečných odpadů. Ekologická likvidace vozidel má proto svůj přísný postup.

gal_pneu_00

Autovrak se zbaví všech olejových náplní, maziv a zbytků pohonných hmot. Pak následuje vyjmutí použitelných náhradních dílů a odstranění plastů, izolací, kabelů apd. Teprve takto důkladně očištěný kovový skelet je slisován v úhlednou kostku, která putuje jako šrot do hutí. Majitel vraku tedy nic neplatí a obdrží doklad o ekologické likvidaci svého vozidla, který je povinen předložit při jeho odhlašování z evidence motorových vozidel.