Důležitou součástí nástupních formalit u všech zaměstnavatelů je školení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Skvělou nabídkou je provádění školení zaměstnanců formou online, kdy posluchači jsou přítomni v kanceláři svého zaměstnavatele, případně i v pohodlí svého domova. Tato forma je časově nenáročná a přitom splňuje vysoké nároky na kvalitu.

osobne_foto2_1Obsah kurzu sestavil tým odborníků a pozornost posluchačů je zajištěna díky interaktivní podobě školení. Ke snadnějšímu zapamatování přispívají různé animace a obrázky. Objednáním online školení získáte jednak odbornou garanci školení BOZP a PO, kvalitní lektorskou podporu a rovněž informace o aktuálních změnách legislativy. Posluchač obdrží na závěr certifikát, který jeho zaměstnavateli slouží jako kontrola absolvovaného školení.

Kurz se zaměřuje na stručný, srozumitelný a praktický výklad zásad bezpečnosti práce a požární ochrany, které platí obecně pro všechna pracoviště, včetně související legislativy.

Profesní školení řidičů

Všichni profesionální řidiči, pokud chtějí vykonávat svou činnost, mají povinnost podstoupit pravidelné školení na profesní průkaz řidiče. Týká se to držitelů řidičského oprávnění a majitelů vozidel nad 3,5 t. V autoškole King s.r.o. v Praze 4 mají možnost projít všemi druhy školení, která se k profesnímu průkazu řidiče váží. V první řadě se jedná o vstupní školení a o navazující rozšiřovací školení. Řidiči, kterým vypršela platnost průkazu mohou absolvovat obnovovací školení. Přihlásit se lze také na pravidelné školení v rozsahu 7 hodin ročně. Všechny typy školení provádějí proškolení odborníci, kteří upozorňují na aktuální změny předpisů, které navíc svým studentům autoškola rozesílá v elektronické podobě.

10502030_744130732297549_212694767866471237_n1

Školení řidičů referentů

Pokud má firma svůj vozový park, který využívají její zaměstnanci pro služební účely, musí tito absolvovat pravidelná školení řidičů referentů. Autoškola King provádí pravidelné i vstupní školení řidičů referentů a firmám nabízí i evidenci, organizaci školení a hlídání termínů.

Kurz je určen pro řidiče referenty a řidiče z povolání, kteří řídí motorová vozidla do 3,5 t. Školení probíhá interaktivní formou s použitím množství obrázků, animací a praktických příkladů, a to v češtině nebo angličtině.