Jednou z velice účinných metod, jak zrenovovat autodíly a odstranit z jejich povrchu nánosy koroze je tryskání neboli pískování. Pískováním se dociluje obnovení dokonalého povrchu jakéhokoliv materiálu. Povrch je po této aplikaci dokonale hladký, čistý a připravený k nátěru či nástřiku barvy.

Co je tryskání a pískování

Především je třeba rozlišit různé metody tryskání. Nejčastější je suché tryskání, při kterém se jako abraziva používají různé frakce křemičitého písku, broky, korund, balotina, technická soda, mletý živec nebo nesilikogenní a plastové materiály různých frakcí. Při další metodě se používá voda, kdy má vysokotlaký vodní paprsek sílu 300 až 2500 bar – Falch. Jedním z účinných abraziv je také suchý led.

Na co se tryskání používá

Vedle renovace autodílů je to tryskání a čištění fasád, odstraňování nátěrů a omítek či koroze ze železných a ocelových konstrukcí. Účelem této metody je příprava podkladu pro aplikaci nátěrových systémů a stěrek. Účinné je například tryskání ocelových konstrukcí s inhibitorem, což zabrání tvorbě mikrokoroze po otryskání. Vhodné tryskací materiály je možné použít i na památkově chráněné objekty, stavby či jednotlivé prvky a dokonce i na čištění dřeva a dřevěných konstrukcí. Ve venkovním prostředí se používají k tryskání, čištění nebo například ke zdrsnění betonových povrchů mobilní pískovačky.

Tryskání autodílů

Naše společnost provádí čištění veškerých autodílů. K tryskání používáme moderní pískovačky a především šetrné tryskací materiály, které jsou zárukou nepoškození jednotlivých autodílů. Důležitý je také individuální přístup při renovaci autodílů. Provádíme jak částečné, tak i kompletní renovace veškerých auto i motodílů. Díky mobilitě našich pískovaček je můžeme použít i v exteriéru. Vyhledávané je například tryskání disků osobních i nákladních automobilů. Provádíme i pískování rámů nákladních vozidel, návěsů a dalších strojů, karoserií běžných automobilů i veteránů.