Bezpečnost na silnicích by mělo být tím nejdůležitějším, co by měly automobilky řešit. Své k tomu však má co říci i stát, popřípadě Evropská Unie, která tak nyní i udělala a prosadila zákon o nutnosti vybavování vozů tlačítkem systému eCall.
Tento systém pro tísňová volání slouží pro rychlé přivolání pomoci prostřednictvím tísňové linky 112. Podle propočtů by mělo být zachráněno až o celou jednu desetinu více účastníku nehod, než tomu bylo doposud. Navíc by díky němu mělo dojít ke snížení nákladů spojených právě s fenoménem dopravních nehod.

e-call (1)

Právě zavedení tohoto tlačítka do všech nově vyrobených vozů určených pro evropský trh, od roku 2018, odsouhlasila většina europoslaneckých frakcí během diskuze a následném schvalování tohoto systému. Vedle všech pro se samozřejmě objevují také hlasy proti, ze kterých je nevíce slyšet ten, který mluví o možném sledování pohybu vozidel.

Po stisknutí tlačítka by měly být aktivovány složky záchranné pomoci, tedy hasiči, záchranáři a policisté, a to díky vytočené tísňové lince 112. Tyto složky by pak měly být schopny efektivněji vyhodnotit situaci, zvýšit tím rychlost své reakce a předejít zbytečným průtahům.

E-Call

Zajímavostí je, že tento návrh byl k probrání předložen českou zpravodajkou Olgou Sehnalovou, která také zároveň uklidňuje hlasy obávající se možností sledování pohybu vozidel. Argumentuje tím, že systému bude naprosto nečinný po celou dobu svého výskytu ve voze a aktivuje se až po aktivaci tísňového režimu.

Řešením problému soukromí by také mohla být možnost volby, zda chceme tento systém ve vozidle mít. Někteří však i toto odmítají a chtějí, aby byla otázka ochrany osobního údajů lépe vyřešena a poté se o systému diskutovalo zase. Zda se systému opravdu dočkáme, ukáže čas. My jsme však všemi deseti pro.