Dle zákona musí mít povinné ručení uzavřené každé vozidlo zapsané v registru vozidel. Zcela přesně nazývané  „pojištění odpovědnosti z provozu vozidla“ se vztahuje ke škodám vzniklým na majetku a zdraví druhých a třetích osob.

Zjednodušeně řečeno pojišťovnou bude uhrazena škoda, kterou způsobíte případnou dopravní nehodou. Pro případ poškození vozidla vaší vlastní vinou nebo alespoň způsobem, kterému jste mohli zabránit, je třeba mít sjednané havarijní pojištění.

Hrozí tisícové pokuty

Vzhledem k tomu, že je povinné ručení opravdu povinné, hrozí za porušení zákona nemalé sankce. Každý den bez povinného ručení by vás totiž mohl stát až několik desítek tisíc korun.  Přičemž platí pravidlo, že hradit pojistné musíte za každé vozidlo, a to i přestože ho nepoužíváte. Sta milionové částky, do kterých by se mohla způsobená škoda bez uzavřeného pojištění vyšplhat, snad ani zmiňovat nemusíme. Jako potvrzení o sjednaném povinném ručení slouží zelená karta. Tu je řidič povinen mít vždy u sebe, v opačném případě by mu za tento přestupek hrozila pokuta 1500 až 3000 Kč.

Jako příklady je možné uvést údaje z kalkulačky povinného ručení kde se ceny pro modely značek Volkswagen a Škoda pohybují již od 972 Kč ročně.

Jaké povinné ručení je vhodné?

Pokud nechcete nad vybíráním vhodného povinného ručení strávit několik hodin, vyplatí se použít online srovnávač. Povinné ručení tak můžete vyřídit během několika minut.
Součástí základního balíčku bývá kromě krytí škody na majetku, ušlého zisku a újmy na zdraví také asistenční služby pro případ nehody či poruchy. Varianty povinného ručení se liší se jak v rozsahu pojistného plnění, tak v jeho výši. Pojistná částka, která vám bude pojišťovnou navržena, závisí na druhu vozidla, účelu, ke kterému bude užíváno, a objemu motoru. Zároveň se přihlíží k tomu, zda má vozidlo za sebou už nějaké nehody nebo řidič jezdí léta zcela bez nehod. Vzhledem ke všem zmíněným faktorům se mohou výsledné částky u jednotlivých pojišťoven i výrazně lišit.